Foto: Rune Ahlander

Ändrad: 20190824       webbmaster är torgny.se

Höstträff 2019 och Årsmöte

Tisdagen den 17 september i trakten av Ankarsrum

Tema: Mera Tall och Viltskador. Se program på ”Anslagstavlan”