Foto: Rune Ahlander

Smålands Skogsvårdsförbund anser att rapporteringen står i strid med det kontrakt som Public Service bygger sin verksamhet på och som säger att journalistiken ska vara saklig, relevant och opartisk. Vi ansluter oss till den kritik som riktats mot Sveriges Television av företrädare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Skogsstyrelsen.

Vi tror på en fri och öppen diskussion i samhället, där alla ska ha en möjlighet att göra sina röster hörda. Men vi ställer särskilda krav på Public Service. Därför föreslår vi att Sveriges Televisions ledning genomför en granskning av Vetenskapsredaktionens programserie Slaget om skogen och öppet redovisar om inslagen anses vara förenliga med uppdraget. Vi vill kunna lita på Sveriges Television, även om det för tillfället är mycket svårt.

// Styrelsen Smålands Skogsvårdsförbund. Uttalande vid Årsmöte 2021-10-05  i Smålands Skogsvårdsförbund

Textruta: Bli medlem, 100:-/år

Ändrad: 20211110     webbmaster är torgny.se