Ändrad: 20190824  webbmaster   torgny.se

A

n

s

l

a

g

s

t

a

v

l

a

n

Här publicerar vi inbjudningar, inlägg och synpunkter.

Inbjudan till Smålands Skogsvårdsförbunds Höstträff 2019 och

Kallelse till Årsmöte Tisdagen den 17 september i trakten av Ankarsrum

Tema: Mera Tall och Viltskador

 

09.30      Samling: Vid parkeringen till Folkets Hus (utmed Parkvägen) i Ankarsrum.

Vägvisning: Från riksväg 33 mellan Vimmerby och Västervik tag av söderut vid trafikplats Ankarsrum och följ väg 785 ca 700m till samhällets norra infart. Vid skolan kör ca 150m, följ då Axhultsvägen österut, därefter Parkvägen norrut förbi förskolan till parkeringen.                                               

09.30-10.00          Fika, medhavt fm-kaffe  förtäres vid P-platsen.

10.00-10.15          Välkomsthälsning                                             Rune Ahlander, ordförande

            Presentation av program och av de medverkande       Olof Wengelin, exk.ledare

10.15-13.00          Besök på Falsterbo Bruks marker söder om Ankarsrum

               Information om MP bolagen och Falsterbo Bruk          Tomas Granlund, MP bolagen

               Exkursionstema: Mera Tall och Viltskador                 Ove Arnesson, Skogsstyrelsen

                                                                                                         Kjell Gustavsson, Sveaskog

                                                                                                         Christer Södergren, MP bol-n

                                                                                                         Tommy Södergren, MP bol-n

13.00-14.30          Lunch och årsmöte i Folkets Hus, Ankarsrum

14.30-15.30          Besök vid Bruksmuséet i Ankarsrum

               Information om och besök vid minnesstenen över        Donald Öfverberg, Ankars-

               bygdens son, konstnären Harald Wiberg                       rums Hembygdsförening

               Kaffe med ostkaka

15.30      Exkursionen avslutas                                       Rune Ahlander

 

Anmäl ditt deltagande senast 9 september, helst via e-post skogsvardsforbundet@gmail.com eller per telefon 072-452 12 60 till Anders Löndahl. Detta gäller även vid ändring av kontaktuppgifter.

Deltagaravgift utgår ej ! Stiftelsen Seydlitz MP bolagen har mycket generöst lovat att stå för alla kostnader i samband med exkursionen !

Om inte årsavgiften för 2019 är betald ber vi dig nu betala in 100 kr på bankgiro 5040-9291. OBS ! Var noga med att ange ditt namn vid inbetalning.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen i Smålands Skogsvårdsförbund !